Møllendalsveien 1A solgt

Møllendalsveien 1A ble 7.4.2021 overtatt av Entra ASA. Overdragelsen skjedde ved salg av aksjene i Møllendalsveien 1A Bergen AS. 


Flere bil-aktiviteter flytter til Kokstaddalen!